MASTA Modülleri

MASTA, çekirdek (core) modül ve ek tasarım bileşenleri ve gelişmiş analiz işlevselliğine sahip 75'in üzerinde ek modülden oluşmaktadır. MASTA, kullanıcıya özel veya endüstri gereksinimlerine göre kişiselleştirilebilmektedir.

Çekirdek Modülün Fonksiyonları

Çekirdek modül, şaftlar, rulmanlar ve silindirik dişliler kullanan şanzıman ve transmisyon sistemlerinin tasarımı için bir CAE ortamı sağlamaktadır.

MASTA
Çekirdek modüldeki tasarım özellikleri şunları içermektedir:
 • 2 boyutlu ve etkileşimli 3 boyutlu tasarım ortamı
 • Rulman üreticilerinin kataloglarında tanımlı 44.000'in üzerinde kapsamlı yatak veritabanı
 • Tasarım ortamına eklenebilir silindirik dişliler, miller, rulmanlar, debriyajlar, senkromeçler, kamalı miller vb.
 • Eklenebilir güç ve nokta yükleri, yapılandırılabilen yük durumları ve çalışma devirleri
 • İçeri aktarılabilen 2D CAD çizimlerini (.dwg / .dxf) ile düzenlenebilen şaft profilleri
 • Çekirdek modüldeki analiz özellikleri şunları içerir:
 • Güç akışı
 • Sistem sehimi
 • Silindirik dişli yüklemesi ve oluşan kaçıklıklar
 • ISO 6336, DIN 3990 ve AGMA 2101-D04'e göre silindirik dişli mukavemet analizi
 • Rulman yüklemesi ve oluşan kaçıklıklar
 • ISO 76, ISO 281 ve ISO / TS 16281'e göre Rulman mukavemet hesapları
 • DIN 743, AGMA veya SMT'e göre mil yorulma analizi ve mukavemet hesapları
 • Mukavemet veya kontak oranı için makro geometri optimizasyonu
 • Uzman Modüllerdeki Yenilikler

  Aşağıda, MASTA'nın en son sürümündeki önemli güncellemeler özetlenmektedir. Daha fazla ayrıntı için lütfen iletişime geçiniz.

  MASTA
  Tam Sonlu Elmanlar Ağı İndirgenmesi ve Analizi

  Bir gövde veya şaft için tam bir sonlu elemanlar ağını (FE) aktarmak ve daha sonra bu modelde MASTA içinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için yeni modül geliştirilmiştir.Buna ilave olarak tam Sonlu Elemanlar modeli için stresleri, sapmaları, mod şekillerini ve enerji içeriğini ait sonuçları MASTA içinde görüntülenmesi sağlanmaktadır.

  Temel özellikleri şunlardır:

 • FE modelinin MASTA'ya aktarılması.
 • MASTA'da direngenlik (stiffness) ve kütle matrislerinin oluşturulması.
 • MASTA'daki Sistem sehimi analizini takiben sapmaları, gerilmeleri ve gerinimlerin görülmesi.
 • NVH analizini takiben, mod şekillerini ve modal enerji içeriğini görüntülemek için FE sonuçlarının genişletilmesi.
 • Yüklü Diş Kontak Analizi
 • İleri LTCA analizleri için FE modelinde ağız kenarı ve ve dişli boşaltmasının dahil edilmesi
 • Uzatılmış, hareketsiz hareket hattının etkisi dahil olmak üzere, hem düz ve hem de helis dişliler için uç teması analizi
 • Kontak grafiğine daha fazla analiz sonuçları ekleme
 • Sonuçların karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için Kontak Grafiği skalasının sabitlenmesi
 • LTCA analizini sadece ilk planet için (örneğin, ilk planet açısı) çalıştırmak sonuçların toplanması
 • MASTA
  Diş İçi Yorulma Kırılması (TIFF)

  Kullanıcıların MackAldener yöntemine göre TIFF için çatlak başlatma riskini tahmin etmelerini sağlar. Modül, MASTA'nın Yüklü Diş Temas Analizlerinin sonuçlarını kullanır ve iç stres ve yorgunluk stresini görselleştirir. Böyle bir hatanın anlaşılması, transmisyon gelişimi için daha da önem kazanmaktadır ve sistem optimizasyonu böylece tasarımın ekren aşamalarında yapılabilmektedir.

  Raspalama Dinamikleri

  Diş profilinin ek adım yada profil hatasına sahip olup olmayacağını belirleyen raspalama yöntemine göre dişli ucundan dibine raspa gücü varyasyonunun simülasyonunu sağlayan yeni bir modüldür.

  Azdırma İşlemi Simülasyonu

  Bu yeni revize edilmiş ve güncellenmiş modül, azdırma operasyonu için işleme sürecindeki statik hataların çeşitliliğini göz önüne almaktadır. Proses simülasyon modülü, sapmalar dahil olmak üzere dişli geometrisini üretim koşullarında uygun olarak tekrardan oluşturmaktadır.

  Güç Kaybı/Verimlilik Hesaplamasında Geliştirilmiş Dişli Sürtünme Katsayı Seçenekleri

  Yeni Sürtünme Katsayısı hesaplama yöntemleri, daha önce mevcut olan ISO / TR 14179-1: 2001 yöntemine ek olarak ilave edilmiştir.

  Dişli Yanağının Yüklenme Durumunun Gösterilmesi

  Diş yanağı üzerinde hangi bölgede yüklem olduğunu göstermektedir. Güç akışı (Power Flow) modunda, 2B ve 3B görünümlerdeki yanal yükleme görselleştirebilinmektedir. Diğer analiz modlarında ise bu seçenek 2B Görünüm'de kullanılmaktadır.

  Konik/Hipooid Dişli Kaçıklıkları.

  Çapraz noktaya göre hesaplanan önceki sonuçlara ek olarak dişli mesh noktasına göre hesaplanan yanlış hizalama tablosu eklenebilmektedir.

  Geliştirilmiş CAD Raporları.
 • CAD raporları önceki sürümlere göre geliştirilmiştir ve şimdi "CAD Gear Data Sheets'de" daha fazla veri ve bilgi ekleme olanağı sunulmaktadır.
 • Görüntüleri, tasarım/analiz değerlerini yansıtacak şekilde güncellenen özellik etiketleri ile birlikte eklenebilmektedir.
 • CAD rapor şablonunu istendiği gibi ayarlanabilmektedir.
 • Rulman İyileştirmeleri.

  Tahmini faktörlere ek olarak, eksenel yükü alabilen silindirik makaralı rulmanlarda Dinamik Eşdeğer Yük hesaplaması için kullanıcı tarafından belirlenen X, Y faktörleri de analizlere dahil edilebilmektedir.

  LDP Aktarımı

  LDP'den temel tasarım getirilebilmektedir. Bu ilk uygulama dahili veya harici silindirik dişli çifti ile sınırlıdır ve yalnızca şu anda makro geometri datası içe aktarılabilmektedir.

  FE Bileşen Düğümü Bağlantı Raporu.

  Alınan FE'nin doğruluğunu değerlendirmek için bağlı bileşen üzerindeki FE düğümlerinin, beklenen ve gerçek yerlerini gösteren Tasarım modunda içe aktarılan bir FE bileşeni için üç yeni tablo varsayılan raporada bulunmaktadır.

  FE ile Rulman Düğümü Hizalanması

  Yataklar için FE düğümlerinin yatağın merkezinde mi yoksa yatak yarısının merkezinde mi yaratılmış olduğunu belirlenebilmektedir. Bu özellikle konik makaralı rulmanlar gibi yatağın yarısının yatağın tam genişliği olmadığı yataklar için yararlıdır.

  Silindirik Dişli Kaçıklık Hesaplama Yöntemleri

  Alternatif hizalama tanımlarına dayalı silindirik dişli yanlış hizalama hesapları yapılabilmektedir.

  LTCA'de Hesaplanan Değerler kullanılarak AGMA Derecelendirmesi

  LTCA Gerilmelerini, Mikro Geometri modunda AGMA 2101-D04'e göre dişli sınıflandırmasını yaparken, Ayarlar'ın Silindirik Dişli Sınıfı bölümündeki AGMA derecelendirme seçeneklerinin altındaki seçeneği belirleyerek kullanılabilmektedir.

  Kaynak/Yapısal Faktör
  Scuffing hesaplamalarında kullanılan Kaynak/Yapısal Faktörü, Xw'yi belirtmek için yeni bir seçenek sunulmaktadır.